top of page
  • kirstine917

Problemet är löst: ingen vandalism längre på rivningsklart korn.

Uppdaterat: 21 nov. 2022

Efter upprepad vandalism vid den stängda Brorsonskolan i Varde kommer kommunen nu att stoppa inkräktarna med aktiv övervakning från SITE-SECURITY.


Efter att den stängda Brosonskolan i Varde stad återigen utsatts för vandalism blev det för mycket för Varde kommun. Nu tar distriktssamordnaren Henning Lindenberg till nya metoder för att hantera problemet. Lösningen kallas "aktiv övervakning" och är en kombination av övervakningskameror och säkerhetsvakter kopplade till smart teknik.


Henning hittade lösningen i grannstaden Esbjerg, där säkerhetsföretaget SITE-SECURITY är baserat.

Henning Lindenberg från Varde kommuns fastighetsservice tittar på de sorgliga resterna av helgens vandalism.


Polisen hade sagt att det skulle vara en bra idé att ha både stängsel och övervakning på platsen. Samtidigt berättade en anställd från fastighetsservice för mig om SITE-SECURITY, säger Henning Lindenberg från Varde kommun. Han tillägger: "Det är därför skolgården nu är inhägnad och en kameramast har installerats.

Smart teknik för att stoppa vandalism

Kameramasten är ansluten till en direktlänk till SITE-SECURITYs bemannade vaktcentral. När människor rör sig in i det säkra området larmas kontrollcentralen. En vakt kommer sedan att kontrollera kamerorna. Väktaren kan ta kontroll över masten och använda dess funktioner för att varna personerna, slå på sirenen och blinka med LED-lampan.


På skolgården vid den gamla Brorsonskolan har Varde kommun nu installerat kameramasten OBSERVER. Den är ansluten med en direktlänk till Site-Securitys bemannade vaktcentral.


Such warnings are usually enough to make intruders leave an area. In the less than 1% of cases where this is not enough, our control centre will immediately call the police or a physical guard to the area says Lasse Østergaard-Jensen who founded SITE-SECURITY back in 2012.

Sådana varningar är vanligtvis tillräckliga för att få inkräktare att lämna området. I de mindre än 1 % av fallen där detta inte räcker till kallar vår kontrollcentral omedelbart på polis eller en fysisk vakt till området, säger Lasse Østergaard-Jensen som grundade SITE-SECURITY 2012.


Varde kommun är ansvarig

Även om Brorsonskolan stängdes som grundskola sommaren 2021 är vandalism och inkräktare ett problem som måste tas på allvar. Sedan stängningen har området använts för olika ändamål. Just nu används en del av lokalerna som insamlingscentral för Ukraina. Dessutom har skolan fortfarande kvar sina gamla möbler tills de auktioneras ut. Det är därför problematiskt att det nu finns glasskärvor på en del av möblerna.


Henning Lindenberg anser att Brorsonskolan har blivit en mötesplats för unga människor. Det är inte första gången som skolan vandaliseras. Den här gången är det dock mer extremt, med många krossade fönster och ett sönderslaget tak.


Det är viktigt att Brorsonskolen inte blir en plats där människor kan göra vad de vill. Tills rivningen påbörjas av ett rivningsföretag är Varde kommun ansvarig för platsen, avslutar Henning.


Om SITE-SECURITYSite-Security är ett säkerhetsföretag med egen fabrik, service och säkerhetscenter i Esbjerg. Företagets huvudprodukt är kameramaster som hyrs ut som abonnemang med anslutning till företagets egen bemannade säkerhetscentral.

Som en grön lösning hyr SITE-SECURITY också ut staket på abonnemangsbasis.

1 visning0 kommentarer

Comentários


bottom of page