top of page

Jag är en titel. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig.

led byggepladslys.jpg

Byggarbetsplatsbelysning med LED

34525171-0-SS-Ikon-02.png

Byggarbetsplatsbelysning med LED

Vår mast är utrustad med starkt byggarbetsplatsljus bestående av fyra LED-plattor. Byggarbetslampan är upplyst med 150 W från varje LED-platta. De fyra LED-lamporna är placerade högt och monterade så att de lyser upp 360° av din byggarbetsplats. Här får du byggarbetslampor som kan lysa upp vilken byggarbetsplats som helst i mörkertiden.

 

Rätt belysning på din byggarbetsplats

Vi levererar och monterar masterna med byggarbetslampor direkt på din byggarbetsplats. Masterna är avtagbara, därför kan vi alltid flytta dem till en ny plats i takt med att din byggarbetsplats utvecklas och behovet av byggarbetsplatsbelysning därför också förändras.

 

Vi hjälper dig att bedöma var byggarbetslampan ska lysa

- och där det inte ska lysa för att undvika grannklagomål.

Tidsinställd byggarbetsplatsljus

När masterna med ljuset levereras kommer vi överens om hur lång tid ljuset ska vara på. Skulle tiden för att tända och släcka lampan ändras kan du alltid meddela oss.

byggepladslys oplyser byggeplads med led lys.png
Byggeplads lys med led til byggepladser.png

Byggarbetsplatsbelysning på abonnemangsschema

Alla våra master hyrs exklusivt på ett abonnemangsschema. Du kan därför enkelt anpassa mängden master med ljus allt eftersom din byggarbetsplats utvecklas. Du kan självklart enkelt säga upp ditt abonnemang – till exempel för att det inte längre är mörkt på arbetstid.

 

Utöver själva masten är abonnemanget kopplat till vår bemannade jourcentral som ger aktiv områdessäkerhet.

Byggarbetslampor för objudna gäster

Byggarbetslampan är monterad på våra kameramaster för aktiv övervakning.

Förutom att fungera som byggarbetslampor kan vår bemannade säkerhetscentral därför tända byggarbetslamporna om de misstänker besök av objudna gäster. När en objuden gäst badar i det starka byggarbetsljuset räcker det oftast med att de tar benen från nacken.

 

Utöver byggarbetsplatsens ljus använder säkerhetscentralen även högtalare och sirener för att skrämma bort de objudna gästerna. I de mindre än 1 % av fallen det inte räcker ser callcentret till att tillkalla en fysisk vakt eller polis

SS_Ikoner.png
parttern-fat-white%402x_edited.png
LÄR dig MER OM

Vi skulle gärna höra från dig

Har du en fråga om SITE-SECURITY, eller vill du höra mer om våra produkter? I sådana fall, kontakta oss via nedanstående telefonnummer eller e-postadress.

+45 88 80 48 84

34525171-0-SS-Ikon-02.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
parttern-fat-brand@2x.png
parttern-thin-brand@2x.png
byggepladslys med led.jpg

OBSERVERA

SITE-SECURITY OBSERVER är vår mest använda mast. Som standard har den alltid fyra stycken 150 w LED-lampor som kan användas som byggarbetslampor.

Enheter med byggarbetsplatsbelysning

SITE-SECURITY ONE är en liten och ekonomisk lösning. Monteras på vägg eller mast.

mast med byggepladslys.jpg

SOL

SITE-SECURITY SOLAR är vår mest använda mast för avlägsna områden utan ström där du vill ha byggarbetslampor.

byggepladslys til container.jpg

HORISONT

SITE-SECURITY HORIZON är monterad ovanpå din skörbjugg. Härifrån är det aldrig i vägen, samtidigt som det ger dig starkt byggarbetsljus.

bottom of page